Milieu-duurzaamheidsbeleid

Missie

Dit milieu-duurzaamheidsbeleid formaliseert onze toewijding om de principes van ecologische duurzaamheid te ondersteunen en erkent dat een duurzame omgeving centraal staat in ons leven en ons werk.

Het doel van ons milieu duurzaamheidsbeleid is om:

 •  implementeren van milieuacties binnen het bedrijf
 •  de milieuacties en -verbeteringen intern bewaken
 •  milieu-initiatieven intern en extern communiceren
 •  onze impact op de natuurlijke omgeving verminderen

Beleid

Biscuiterie Seghers – Euro Pâtisserie respecteert onze relatie met de natuurlijke omgeving en haar ecosystemen. We erkennen de nadelige gevolgen die menselijke activiteiten kunnen hebben en ondernemen actie om de achteruitgang van die natuurlijke systemen te voorkomen. Duurzaamheid betekent voor ons rekening houden met de volledige impact die we hebben; zowel positief als negatief in de hele waardeketen, op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en bestuur.

Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie verbindt zich tot de volgende principes en praktijken:

 • Het monitoren en beheren van onze milieuprestaties en het werken aan doelstellingen om negatieve effecten te verminderen.
 • Voldoen aan relevant Belgisch, Nederlands en Europees milieubeleid, praktijken, wet- en regelgeving en branchespecifieke wetgeving.
 • Vermindering van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen in de dagelijkse bedrijfsvoering, waaronder water, papier en energie. We hebben een doel% gesteld voor de reductie.
 • We streven ernaar het gebruik van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu, de werknemers en de volksgezondheid tot een minimum te beperken en daarmee de milieu-impact van ons bedrijf te verminderen, in al onze activiteiten.
 • Maximaliseren van het recyclen van hulpbronnen.
 •  Verpakkings- en ander afval verminderen en afval op de juiste manier afvoeren. Er is een jaarlijkse KPI voor afvalvermindering vastgesteld.
 •  Toewijding aan de principes van het voorkomen van vervuiling van het milieu en voortdurende verbetering.
 •  Minimalisering van de vervuiling door maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot als gevolg van reizen met voertuigen te beperken.
 •  Waar mogelijk leveranciers aanmoedigen om te voldoen aan hoge normen voor milieuprestaties.
 • Het communiceren van dit beleid aan alle werknemers, contractanten en het beschikbaar stellen van dit beleid aan het grote publiek.
 •  Rapporteren over de milieuprestaties van het bedrijf in zowel interne als externe communicatie, waar relevant.